administratie

Cerere evaluare investiţii în cluburile de handbal băimărene

Cerere evaluare investiţii în cluburile de handbal băimărene
Prin prezenta solicităm administraţiei publice locale a Municipiului Baia Mare să ne ofere o analiză a randamentului investiţiei în cluburile de handabal. Dorim să ni se prezinte randamentul cost/beneficiu atât în indicatori calitatativi cât şi cantitativi.

De asemenea având în vedere că este vorba de o investiţie publică dorim ca cluburile de handbal să prezinte public raportul de cheltuieli pe anii 2013 şi 2014 şi de asemenea toate sursele de venituri înregistrate în cei doi ani.

Semnat un grup de cetăţeni neimplicaţi şi neavizaţi politic

Persoana de legătură
Adelina Mărieş

Notă: prezenta solicitare a fost trimisa prin e-mail cu confirmare electronica de livrare si citire

Standard