administratie

Solicitare planificare bugetara – evenimente culturale, Baia Mare

Cerere deschisă adresată Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Stimate doamne, stimaţi domni

În calitate de locuitori şi cetăţeni cu drepturi depline ai oraşului Baia Mare vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie planificarea de buget pentru evenimente culturale în baza căreia aţi votat alocarea sumei de 2 300 000 lei la şedinţa de consiliu din data de 18 iulie 2014 aşa cum reiese de aici http://www.baiamare.ro/Baiamare/Consiliu%20local/HCL/an%202014/18%20iulie/hot218_14.pdf .

Planificarea de buget în baza căreia aţi votat vă rugăm să ne-o transmiteţi scanată prin e-mail. Pe document dorim să se vadă data şi numărul de ordine cu care a fost înregistrat în unitate.

De asemenea dorim ca fiecare consilier să ne argumenteze în scris motivul pentru care a votat sau s-a abţinut.

Persoana de contact: Adelina Mărieş
E-mail: a.maries@rdslink.ro

Aşteptam cu interes răspunsul dvs. şi nu acceptăm nici o prelungire a termenului legal de răspuns.

Semnatari:
Un grup de cetăţeni neimplicaţi şi neavizaţi politic

Prezenta solicitare a fost transmisa atazi 8 aug. 2014 prin e-mail cu confirmare de primire si citire tuturor consilierilor locali.

 

 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s