business

Ordin nr. /2011 privind stabilirea taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Ordin nr. /2011
privind stabilirea taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi
rezerva naţională
Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
nr……………..din
În baza prevederilor art. 2 alin. (2), art. 5 lit. c) si art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1408/2009
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri
aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul
Ordin
Art. 1. (1) Nivelul taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva
naţională este de 200 lei/hectar.
(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se încasează după înregistrarea şi verificarea documentaţiei pentru
acordarea drepturilor de plantare a viţei-de-vie din rezervele judeţene şi rezerva naţională.
(3) Eliberarea Certificatelor de Acordare se va face doar după ce se va prezenta dovada plăţii taxei
pentru acordarea dreptului de plantare solicitat.
(4) Neplata sau plata parţială a taxei atrage respingerea cererii pentru acordarea drepturilor de plantare
din rezervele judeţene şi rezerva naţională.
Art. 2. Taxa se va plăti în contul IBAN nr. RO83TREZ025009XXX011247, C.I.F. 2631889, Trezoreria
Sector 2, beneficiar Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, adresa: Şoseaua Iancului nr. 49,
sectorul 2, Bucureşti, cod 021719.
Art. 3. Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor
Vitivinicole şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului Naţional al
Viei şi Produselor Vitivinicole. Sumele rămase disponibile se reportează în anul următor şi se utilizează
cu aceeaşi destinaţie.
Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Ministru
Valeriu TĂBĂRĂ

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s