business

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România seminar ”“Soluţii economice şi manageriale pentru relansarea întreprinderilor în contextul crizei actuale””

INVITAŢIE

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, membru al European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises – UEAPME şi al World Association of Small and Medium Enterprises – WASME, are plăcerea de a vă invita să participaţi la Seminarul Naţional cu tema: Soluţii economice şi manageriale pentru relansarea întreprinderilor în contextul crizei actuale, care va fi organizat în parteneriat cu portalul de soluţii şi servicii pentru IMM-uri: http://www.immromania.ro, în Bucureşti, pe data de 23 februarie 2012, la sediul CNIPMMR, situat în P-ţa Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Intrarea 1, Et. 1, Sala A, Sector 1, Bucureşti.

 

Seminarul Naţional este 90% aplicativ şi asigură în premieră la nivel naţional:

1. Informarea completă a participanţilor cu privire la:

Ø    modalităţile de evaluare a stării întreprinderii;

Ø    direcțiile strategice de relansare a întreprinderii;

Ø    metodologia de analiză diagnostic asupra unei întreprinderi, precum şi metodologia de valorificare a punctelor forte ale întreprinderii și de diminuare a punctelor slabe (bazate pe management startegic, strategii consolidare, dezvoltare, redresare);

Ø    metode și tehnici manageriale esențiale de creșterea funcționalității și performanțelor întreprinderii.

2. Rezolvarea problemelor şi prezentarea de studii de caz în vederea evaluării şi redresării stării întreprinderii.

3. Dobândirea de abilităţi practice pentru acţiunile necesare a fi iniţiate în scopul stabilirii direcțiilor strategice de relansare a unei întreprinderi, creșterea funcționalității și performanțelor întreprinderii.

4. Rezolvarea unei probleme punctuale a fiecărui participant la seminar în domeniul managementului.

 

prezentarea Seminarului Naţional din data de 23.02.2012, programul şi formularul de înregistrare a participanţilor puteti sa-l solicitati pe e-mail sau fax la datele de mai jos

 

Formularul de înscriere trebuie completat şi transmis pe email (pr@cnipmmr.ro) sau la nr. de fax +4-021.312.66.08 până cel târziu la data de 22 februarie 2012.


.

            Taxă participare  trebuie achitată până cel târziu la data de 22.02.2012 si cuprinde:
  Suport de curs pe CD;

 –  Carta alba a IMM-urilor din România;

–  Certificat de participare;

– Bonus practic: rezolvarea în cadrul seminarului a unei probleme punctuale a participantului la seminar în domeniul managementului.

          Reducere  10 % din taxa de participare pentru înscrierea şi încasarea taxei de participare până la data de 13.02.2012.

Pentru relaţii suplimentare, persoana de contact este Oana Dâscă, Sef Departament PR CNIPMMR, telefon: +4-021.312.68.93; fax +4-021.312.66.08; mob. +4-0745.343.224, e-mail: pr@cnipmmr.ro.

Cristian IONESCU
Director Executiv CNIPMMR

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s