business

Marketing workshop #7

Atelier de marketing #7

Micromediul de marketig – FIRMA + PLANUL DE MARKETING

Atunci cand se elaboreaza planul de marketing conducerea compartimentului de marketing ar trebui sa tina seama si de interesele celorlate grupuri din cadrul firmei: conducerea superioara, compartimentele financiar, cercetare dezvoltare, aprovizionare, productie si contabilitate – toate aceste grupuri formeaza mediul intern al unei firme

Conducerea superioara stabileste misiunea, obiectivele, strategia generala si politica acesteia.

Mangerii de marketing trebuie sa adopte decizii in concordanta cu proiectele conducerii superioare, planurile de marketing trebuind sa fie aprobate de aceasta inainte de a fi puse in practica. De asemenea managerii de marketing trebuie sa conlucreze cu celelate compartimente ale firmei.

Personalul financiar este preocupat de problema gasirii si utilizarii fondurilor necesare indeplinirii planului de marketing. Compartimentul de cercetare – dezvoltare se concentreaza asupra proiectarii unor produse sigure si atractive pentru consumatori. Cei de la aprovizionare se confrunta cu problema gasirii materialelor si materiilor prime necesare in timp ce personalul productiv este raspunzator  pentru fabricarea bunurilor in conditii de calitate si cantitate cerute. Contabilitatea trebuie sa masoare veniturile si costurile, in asa fel incat cei de la marketing  sa stie in ce masura realizeaza obiectivele propuse. Toate aceste compartimente influenteaza planurile si actiunile compartimentului de marketing precum si capacitatea sa de satisfacere efectiva si profitabila a nevoilor consumatorilor vizati … dupa KOTLER

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s